Ceník služeb - Ltkbilina

Tenisový klub Bílina
Přejít na obsah

Mgr. Lucie Lugsová
Tenisový trenér l. Třídy
Tenisový rozhodčí licence A
Tenisové dvorce

Rekreační a sportovní zařízení Bílina s.r.o., Zimní stadion Bílina, Litoměřická 904,418 01 Bílina
I
Č 286 86 055 DIČ CZ286 86 055Poskytovaná služba (název činnosti)

Jednotka

Cena v Kč

Sezónní vstupné

osoby starší 18 let

3.000,-

osoby do 18 let, řádně studující do 26 let, starobní důchodci

2.000,-

Jednotlivé vstupné

za dvorec /bez rozlišení dne, času a věku

170,-

permanentka RSZ Bílina s.r.o. - platí 6 měsíců na
t
ěchto zařízeních:
plavecká hala, zimní stadion, koupališt
ě – 1bod/
tenis, sauna – 2 body/ dvorec - 4 body

20 bodů

1 bod
2/4 body

800,-

40,-
80,-/160,-

skupinová cena za dvorec - školy

1 hod

120,-

Permanentky pro členy tenisového klubu - LTK Bílina
sezóna – aktivní trenér LTK Bílina, trénující děti a
mládež LTK Bílina


2000,-
- dítě, člen LTK, hrající soutěž

500,-
Další poplatky
poplatek za skříňku (sezónní vstupné)

200,-
poplatek za půjčení rakety
1 hod
40,-
Vypletení tenisové rakety (vlastní výplet)

200,-
Vypletení tenisové rakety (výplet MTSB)

300,-

Ceny budou platné pouze pro držitele Rodinných pasů a bez možnosti uplatnění další slevy
Ceny za služby, které nejsou uvedeny v tomto ceníku budou stanoveny smluvně.
Ceník je platný od 15. 5. 2013 v
č. DPH

Provozní informace
od 2018 provoz celoroční
Pravidla pro rezervaci tenisových dvorců:

rezervační systém: zde
  • 1. Rezervaci je možné také provést telefonicky na číslech 417 820 577, 775 547 956, mailem na adrese tenis@mtsbilina.cz, nebo osobně u správce tenisových dvorců
  • 2. Rezervace se provádí vždy na 2 dny (pondělí – úterý; středa – čtvrtek), respektive 3 dny (pátek-sobota-neděle)
  • 3. Každý hráč může na dané dny uskutečnit pouze 1 rezervaci
  • 4. Další rezervace je možná za předpokladu, že není rezervace požadována jinými hráči.
  • 5. U každé rezervace budou uvedena jména obou (singl), nebo nejméně 2 hráčů (debl)
  • 6. Zapisovací plachta pro rezervace bude u správce tenisových dvorců a na nástěnce na zdi budovy dvorců tak, aby byla hráčům přístupná
  • 7. Hráči musí být přítomni na tenisových dvorcích minimálně 10 minut před rezervovaným časem. V případě, že přítomni nebudou, může být v případě zájmu dvorec obsazen jinými hráči
  • 8. Hráči jsou povinni hrát ve vhodném tenisovém oblečení (sportovní souprava, šortky, sukně, triko) a odpovídající obuvi. V případě nedodržení mohou být správcem ze dvorců vykázáni
počítadlo.abz.cz
Ústecký kraj
Návrat na obsah